Apie Road Tribe MC klubą

Baikeriai, kaip atskira visuomenės grupė, pradėjo formuotis XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai buvo žmonės, kuriuos vienijo meilė motociklams ir laisvei. Ne išimtis buvo ir šeši šiauliečiai bendraminčiai, 2004 metų balandžio 16 d. įkūrę baikerių klubą „Road Tribe MC“. Visai netrukus, po vienerių klubo gyvavimo metų, prie jo prisijungė ir į veiklą įsitraukė Kelmės miesto baikeriai, o 2007 m. prisijungė ir Radviliškio miesto motociklų mylėtojai. „Road Tribe MC“ priklauso Lietuvos Baikerių Kongresui ir kartu su ,,Free Hawks MC,, ir ,,Iron X MC,, atstovauja Šiaulių, Pakruojo, Panevėžio regioną.

„Road Tribe MC“ klubo narių tarpe yra prijaučiančių indėniškoms idėjoms, tad tai atsispindi ir jų simbolikoje. Klubo herbas susideda iš kelių esminių sudėtinių dalių, tai:

  • Šiaurės Amerikos indėnų perkūno paukštis Tsoona, kuris įkūnija nemirtingumą, laisvą dvasią, valdžią, jėgą, stiprybę, įžvalgumą, pergalę.
  • Herbe perkūno paukštis yra apsuptas kryžiaus, kuris simbolizuoja ne tik kelią, vedantį į visas keturias pasaulio šalis, bet ir Šiaurės Amerikos indėnų  matomą pasaulio ir jį valdančių jėgų struktūrą. Šį struktūra matoma kaip keturpusė, ir ją simbolizuoja ratas su keturiais susikirtimo taškais ant keturkampio. Keturi yra švenčiausias skaičius indėnams, reiškia keturias pasaulio šalis, keturis vėjus, keturis metų laikus, keturias spalvas, keturis pradus iš kurių buvo padaryta visata (žemė, oras, vanduo, ugnis). Ši keturšalė struktūra sudaro vienovę (ratą), kur viena dalis priklauso nuo kitų.

Klubo struktūrą sudaro:

  • „support“ – prijaučiantis klubui ir leidžiantis laiką kartu, bet nesantis jo nariu, tad nepriklauso klubo atsakomybei;
  • „hangaround“ – pretendentas tapti klubo nariu, kuriam yra skiriamas bandomasis laikotarpis pagal klubo nuožiūrą, bet jis negali trukti mažiau nei 1 metai. Pasibaigus bandomąjam laikotarpiui, klubo susirinkimo metu, jam suteikiama teisė tapti kandidatu;
  • „prospect“ – kandidatas į klubo narius;
  • „tribesman“ („member“) – klubo narys.

Norintys stoti į klubą privalo turėti motociklą, bei klubo narių rekomendacijas. Savanoris turi įrodyti, jog yra vertas tapti klubo nariu, parodyti, jog nėra abejingas klubui bei dalyvauti bet kokioje klubo veikloje. Tik užsitarnavęs klubo narių visiškq pasitikėjimą bei gavęs visų jų pritarimą, klubo susirinkimo metu, tampa oficialiu nariu. Bandomasis laikotarpis – ne mažiau 2-3 metų.

Kontaktai:

El. paštas: info@roadtribemc.lt

Facebook puslapis: http://www.facebook.com/roadtribe/